Kirkuvankeltaiset Post-it -laput

Mitä tuuheampi viidakko kirkuvankeltaisia Post-it -lappusia seinällä, sitä hienompi uusi palveluinnovaatio on syntymässä. Tai siltähän se ainakin näyttää. Mutta mitä lappusilla, fläppitauluilla, teippirullilla, kuvilla, sarjakuvilla, videopäiväkirjoilla ja muulla tarpeistolla oikein yritetään saavuttaa?

DSCF3916

Palvelumuotoiluprojektissa Post-it -laput tai muu luoviin tekniikoihin pohjautuva suunnittelun apuvälineistö otetaan esille yleensä sitten, kun ollaan palvelumuotoiluprosessin yhteissuunnittelu, prototypointi, tai suunnitteluratkaisun luomisvaiheessa. Tarpeistoa käytetään ideoiden, suunnittelumallien ja ehdotusten aikaansaamiseen, konkreettiseen mallintamiseen ja ratkaisujen tai ehdotusten visualisointiin.

Tätä aikaisemmin palvelumuotoilija on jo astunut palvelun käyttäjän kenkiin ja selvittänyt asiakkaan tai käyttäjän tarpeet sekä hankkinut syvällisen ymmärryksen asiakkaan tai käyttäjän mielenliikkeistä, tunteista, tunnelmista ja piilevistä mielihaluista. Tämän lisäksi palvelumuotoilija on perehtynyt tarkasti palveluntarjoajan businekseen.

Tästä prosessi etenisi vaiheittain suunnitteluratkaisun toteutukseen ja käyttöönottoon.

Palvelumuotoiluprosessista löytyy useita erilaisia kuvauksia ja melkeinpä jokaisella toimijalla tai yrityksellä on niistä oma versionsa. Tällä hetkellä olen itse mieltynyt seuraavaan jaksotteluun prosessin etenemisestä:

  1. A) Ymmärrys: asiakas ja liiketoiminta
  2. B) Ideointi ja konseptointi: uusien ratkaisumallien ideointi ja konseptointi, niiden arviointi ja uudelleen arviointi sekä protoilu
  3. C) Toteutus: edellisissä vaiheissa syntyneet hiotut timantit viedään käytäntöön, edelleen niitä tarvittaessa viilaten ja asiakkaaseen peilaten
  4. D) Arviointi: arvioidaan ratkaisujen toimivuus ja palataan tarvittaessa askelia taaksepäin

Miksi sitten palvelumuotoilusta ensimmäiseksi mieleen nouseva mielikuva ovat juuri Post-it -laput, vaikka palvelumuotoiluun kuuluu myös niin paljon muuta?

Syynä voi olla se, että avoimiin ja yleisiin yhteissuunnittelusessioihin törmää yleensä prosessin ollessa juuri sen ideointi- ja konseptointivaiheessa, jolloin yhteistä näkemystä, kokemusta tai ideaa yritetään synnyttää ja jäsentää (menetelmin, jotka saattavat tai eivät saata sisältää Post-it -lappuja). Lappuilu siis näkyy ulospäin.

Toivotan kaikille kaltaisilleni palvelumuotoilusta tärähtäneille tarttuvaa teippipintaa, menetelmärikkautta ja prosessin vaalintaa A:sta B:hen, tai tässä tapauksessa A:sta D:hen!

 

 

Mainokset